بایگانی/آرشیو برچسب ها : #C

ریختن معدل در آرایه

ریختن معدل در آرایه برنامه ای که معدل ۵ دانشجو را از ورودی گرفته در آرایه ای قرار می دهد و بیشترین معدل و محل وجود آن را در خروجی چاپ می کند. [crayon-5de1688bac3c6537691261/] بر نامه نویسی کردستان دانشجو یار

بیشتر بخوانید »

چاپ و شمارش اعداد ±

برنامه ای که تعداد ۱۰ عدد صحیح را از ورودی می خواند و ابتدا اعداد منفی و سپس اعداد مثبت را به خروجی میبرد .تعداد اعداد مثبت و منفی را نیز مشخص می کند. n :ثابتی به طول ۱۰ arr :آرایه ای به طول n c1 :تعداد اعداد منفی c2 :تعداد اعداد مثبت i :شمارنده حلقه تکرار [crayon-5de1688bb7fd0056451224/] چاپ و …

بیشتر بخوانید »

تبدیل زمان به ثانیه

تبدیل زمان به ثانیه تبدیل زمان به ثانیه برنامه ای که با استفاده از تابعی زمانی را بر حسب ساعت,دقیقه و ثانیه خوانده وسپس زمان را بر حسب ثانیه چاپ می کند. توضیح:در این برنامه تابع هیچ مقداری بر نمی گرداند. [crayon-5de1688bb9255708216796/] تبدیل زمان به ثانیه آموزش برنامه نویسی کردستان

بیشتر بخوانید »