بایگانی/آرشیو برچسب ها : آموزش#C

تکرار بیشترین عدد وارده

 تکرار بیشترین عدد وارده تکرار بیشترین عدد وارده برنامه ای که معدل ۱۰ دانشجو را گرفته و معدلی که بیشترین بار تکرار شده و دفعات تکرار آن را چاپ می کند. k :ثابتی به طول ۱۰ برای آرایه max_count : بیشترین تکرار max_value : معدلی که بیشترین تکرار را دارد current_value : معدل مورد بررسی current_count : تعداد تکرار معدل …

بیشتر بخوانید »

ریختن معدل در آرایه

ریختن معدل در آرایه برنامه ای که معدل ۵ دانشجو را از ورودی گرفته در آرایه ای قرار می دهد و بیشترین معدل و محل وجود آن را در خروجی چاپ می کند. [crayon-5de90d9da9708690396665/] بر نامه نویسی کردستان دانشجو یار

بیشتر بخوانید »