برنامه نویسی ویندوز

در اینجا اموزش بر نامه نویسی ویندوز قرار می گیرد

برنامه در کامپیوتر:

مجموعه دستوراتی برای برقراری ارتباط در راستای انجام اهدافی خاص که توسط کاربر رایانه نوشته است.به عبارت کلی تر مجموعه ای از دستورات برای اینکه داده های ورودی از واحد ورودی دریافت و در حافظه ذخیره شوند و بعد از انجام پردازشی خاص ,اطلاعات حاصل به واحد خروجی داده شوند.

بیشتر بخوانید »

پردازش در کامپیوتر

پردازش در کامپیوتر: هر کامپیوتر را میتوان به شش بخش قسمت منطقی تقسیم کرد: واحد ورودی:مانند صفحه کلید,موس,میکروفن…واحد خروجی:مانند صفحه نمایش,چاپگر,بلندگو…واحد حافظه محلی برای ذخیره اطلاعاتی است که در حین پردازش نیاز داریم.داده های ورودی مورد نیاز برای پردازش و همچنین نتایج حاصل از پردازش در این محل ذخیره میشوند.اصطلاحا به این حافظه ,حافظه اصلی میگوییمواحد محاسبه و منطق: اعمال …

بیشتر بخوانید »