برنامه نویسی ویندوز

در اینجا اموزش بر نامه نویسی ویندوز قرار می گیرد

روش های ارسال پارامتر به توابع:

روش فراخوانی با مقدار:در روش فراخوانی با مقدار ,هنگام فراخوانی ,مقادیر آرگومان ها در پارامترها کپی می شوند و هر گونه تغییری در پارامترها ,تاثیری در آرگومان ها ندارد. روش فراخوانی با ارجاع:در روش فراخوانی با ارجاع ,آدرس آرگومان ها به پارامترها متنقل می شود.بنابر این پارامترها باید قابلیت نگه داری آدرس را داشته باشند.این بحث مربوط به اشاره گرها بوده …

بیشتر بخوانید »

توابع

مقدمه:دستورالعمل های نوشته شده در تابع ()main هنگام ترجمه و اجرای برنامه ها مورد استفاده قرار می گیرند.در برخی موارد به دلیل پیچیدگی و حجم بالای کد های نوشته شده ذر برنامه ها, بهتر است که کدهارا قطعه قطعه کنیم تا هر بخش از کد ها , بخشی از کل عملیات برنامه را انجام دهد.این بخش های منطقی و مستقل …

بیشتر بخوانید »

ساختار تصمیم SWITCH:

از این ساختار برای تصمیم گیری های چندگانه بر اساس مقادیر مختلف یک عبارت استقاده می شود.معمولا در تمام تصمیم گیری هایی که بیش از سه انتخاب وجود داشته باشد بهتر است از ساختار switch استفاده شود.این ساختار به صورت زیر مورد استفاده قرار می گیرد: ابتدا عبارت مقابل switch به مقدار صحیح ارزیابی می شود و مقدار آن تعیین …

بیشتر بخوانید »

ساختار شرطی IF :

در این ساختار ابتدا شرطی چک می شود و در صورتی که ارزش شرط درست باشد مجموعه ای از دستورات اجرا خواند شد.در صورتی که ارزش شرط نادرست باشد مجموعه ای دیگر از دستورات اجرا خواهند شد.در صورتی که هر کدام از مجموعه دستورات شامل فقط یک دستور باشند ,استفاده از } و { مورد نیاز نمی باشد.در صورتی که ارزش شرط درست باشد …

بیشتر بخوانید »

ساختار تکرار WHILE:

در مواردی که در ابتدای کار تعداد تکرار های دستورالعمل ها مشخص نمی باشد معمولا از این ساختار استفاده می شود.این ساختار به روش فوق مورد استفاده قرار می گیرد.در صورتی که دستورات تکرار شونده فقط یکی باشد نیازی به } و { نمی باشد.هنگام اجرای این دستور , اگر شرط حلقه ارزش درستی داشته باشد دستورات حلقه اجرا میشوند وگرنه کنترل برنامه از …

بیشتر بخوانید »

حلقه FOR:

در حالت عادی دستورالعمل های برنامه ه به ترتیب یک بار اجرا میشوند و برنامه خاتمه می یابد. اما در برخی موارد تعدادی از دستورات باید بیش از یک بار اجرا شوند. برای تکرار اجرای دستورالعمل ها از ساختارهای تکرار استفاده میشوند.همچنین در برخی موارد برنامه با توجه به شرایط خاصی مسیر های متفاوتی خواهد داشت.یعنی اجرای تعدادی از دستورالعمل …

بیشتر بخوانید »

ورودی در C

تابع ورودی داده های از صفحه کلید , ()scanf : الگوی این تابع در فایل stdio.h قرار دارد.این تابع تمام داده ها را میتواند از ورودی بخواند و آن ها را در حافظه ذخیره کند.در صورت اجرای موفقیت آمیز این تابع , تعداد متغیر هایی را که از ورودی خوانده است برمیگرداند و در صورت بروز خطا , EOF توسط …

بیشتر بخوانید »

برنامه ها در c:

برنامه ها در c از مجموعه ای از دستورات و تعدادی تابع تشکیل میشوند. هرتابع برای حل بخشی از مسئله نوشته میشود و دارای نام اوست. نام گذاری برای تابع , از قانون نام گذاری برای متغیر ها تبعیت میکند. لدنه اصلی برنامه , تابعی به نام ()main است.تمامی برنامه ها دارای این تابع هستند. فایل های سرآیند: کاربردهای پر …

بیشتر بخوانید »

متغیر ها در C:

متغیر، یک نام می‌باشد که می‌تواند مقدارش در طول الگوریتم تغییر کند. قوانین نامگذاری متغیرها:  حروف A-Z یا a-z (در زبان C، حروف کوچک و بزرگ با هم تفاوت دارند.) ارقام  ۰-۹ کاراکتر   _ حتما بایستی با یک حرف شروع شود.Ab   lhs3    a-b   sum    a_z     temp34 داده ها در زبان c: در زبان c شش نوع داده اصلی وجود دارد که عبارت اند از: …

بیشتر بخوانید »

الگوریتم:

<<الگوریتم عبارت است از تعدادی دستور العمل پشت سر هم که مراحل مختلف یک برنامه را به زبان دقیق و جزئیات کافی بیان نماید و در آن ترتیب مراحل و خاتمه پذیر بودن عملیات کاملا مشخص باشد>> مثال : اگوریتم استفاده از تلفن سکه ای: شروع کنگوشی تلفن را برداریک سکه در تلفن بندازصبر کن تا صدای بوق آزاد را …

بیشتر بخوانید »