برنامه نویسی ویندوز

در اینجا اموزش بر نامه نویسی ویندوز قرار می گیرد

فایل ها در زبان C

برای استفاده از فایل ها در زبان c باید به نکات زیر توجه کرد: مدیریت فایل ها در اختیار سیستم عامل می باشد پس باید از سیستم عامل اجاره استفاده از فایل را دریافت کنیم. فایل ها را ابتدا باید باز کردسپس می توان با توجه به عملیات دلخواه ,اطلاعاتی را از فایل خوانده و یا در آن نوشت.در انتها …

بیشتر بخوانید »

فایل ها در C

مقدمه: داده هایی که در برنامه های c از آن ها استفاده می کنیم ,در متغیرهای معمولی ,آرایه ها و ساختمان ها ذخیره شده و مورد پردازش قرار می گیرند. متغیرها ,آرایه ها و ساختمان ها روی حافظه RAM قرار می گیرند ,لذا پس از قطع جریان برق (و خاموش شدن کامپیوتر) و یا خروج از برنامه ,داده هایی که در …

بیشتر بخوانید »

لیست پیوندی

در زبان برنامه نویسی c , ما ۲ نوع لیست پیوندی داریم.۱) یک پیوندی ۲) دو پیوندی یا حلقوی . ما فقط لیست پیوندی یک پیوندی را مورد بررسی قرار می دهیم. لیست پیوندی شامل تعدادی گره یا node است که هر گره به طور کلی به دو قسمت تقسیم میشوند. بخشی شامل اطلاعاتی که ما میخواهیم نگه داری کنیم و بخشی …

بیشتر بخوانید »

اشاره گرها و آرایه ها

اشاره گرها حاوی آدرس اند و اسم آرایه نیز یک آدرس است. اسم آرایه اولین عنصر آرایه را مشخص می کند. اسم آرایه ,آدرس اولین محلی را که عناصر آرایه از آنجا به بعد در حافظه ذخیره می شوند ,نگه داری می کند. اسم آرایه یک اشاره گر است مثال: آرایه های پویا مشکل آرایه های ایستا در هنگام اجرای …

بیشتر بخوانید »

اشاره گرها

مقدمه: آدرس هر متغیر را در حافظه , اشاره گر گویند .بایت یکی از تقسیمات حافظه است .به عبارت دیگر ,حافظه کامپیوتر ,مجموعه ای از چندین بایت است . هر بایت دارای یک شماره ردیف است .شماره ردیف هر بایت از حافظه را آدرس آن محل از حافظه گویند.متغیرها نامی برای محل های حافظه اند ولذا بایت هایی از حافظه …

بیشتر بخوانید »

سرفایل STRING.H

این سرفایل شامل بسیاری از توابع پر کاربرد برای رشته ها می باشد. انتساب رشته ها  (strcpy  (s1 , s2 مقایسه دو رشته (strcmp (s1 , s2 الحاق دو رشته   (strcat   (s1 , s2 انتساب رشته ها انتساب رشته ها به معنی کپی کردن یک رشته در رشته دیگر است . با استفاده از عملگر = نمی توان …

بیشتر بخوانید »

رشته ها در C

مقدمه: در زبان c رشته به صورت آرایه ای از کاراکتر ها تعریف می شوند. رشته ها برای ذخیره ,بازیابی ودستکاری متن ها مورد استفاده قرار می گیرند.برای تعیین انتهای رشته از کاراکتر خاصی به نام (تهی= NULL) استفاده می شود که با ‘۰\’ مشخص می گردد.بنابراین ,آخرین کرارکتر در هر رشته برابر با ‘۰\’ می باشد.لذا اگر رشته ای به طول n تعریف کنیم …

بیشتر بخوانید »

مقدار اولیه آرایه ها

اگر آرایه ای خارج از توابع تعریف شود (آرایه عمومی) ,مقدار اولیه عناصر آن صفر خواهد بود. اگر آرایه ای در داخل تابعی تعریف شود ,مقدار اولیه عناصر آن نامعلوم خواهد بود. به صورت زیر می توان به آرایه ها در هنگام تعریف آن ها مقدار اولیه داد. ;{مقادیر} = […][بعد ۲][بعد ۱]نام آرایه   نوع آرایه مثال :آرایه صحیح …

بیشتر بخوانید »

آرایه های دو بعدی در C

علاوه بر لیست ها (آرایه های یک بعدی) ,می توان آرایه های نعریف کرد که بیش از یک بعد داشته باشد .برای مثال ,جدول ضرب و ماتریس آرایه ای دو بغدی است که یک بعد آن سطر و بعد دیگر آن ستون است. در آرایه های دو بعدی ,برای دستیابی به عناصر هر آرایه ,از دو اندیس استفاده می شود …

بیشتر بخوانید »

آرایه های یک بعدی:

مقدمه: در زبان c با استفاده از متغیرها و ثوابت می توانیم داده ها را ذخیره کرده و در صورت لزوم از آن ها استفاده کنیم.در برخی موارد نیازمند ذخبره تعداد زیادی داده هستیم.نمرات و معدل دانشجویان یک کلاس ,حقوق کارمندان یک شرکت, موجودی کالاهای یک انبار و بسیاری موارد دیگر از جمله مواردی هستند که نیازمند استفاده از تعداد زیادی …

بیشتر بخوانید »