برنامه نویسی ویندوز

در اینجا اموزش بر نامه نویسی ویندوز قرار می گیرد

مجموع مربعات اعداد

برنامه ای که تعدادی عدد را خوانده و مجموع مربعات آنها را محاسبه می کند و به همراه تعداد اعداد به خروجی میبرد. x: عدد خوانده شده sum : مجموع مربعات n : تعداد اعدادی که خوانده شده ans : پاسخ کاربر به سوال برنامه برای دانلود سورس کد روی دکمه دانلود فایل کلیک نمایید

بیشتر بخوانید »

مجموع دنباله

برنامه ای که مجموع ۶ جمله از سری زیر را چاپ کند: ۱ + ۱/۲ + ۱/۴ + ۱/۸ + ۱/۱۶ +… این برنامه ابتدا مجموع ۱ جمله بعد ۲ بعد ۳ جمله را تا مجموع ۶ جمله محاسبه می کند. ثابت NUM را ۶ تعریف کردیم .cunt تعداد جمله در هر بار , sum مجموع جملات , x مولد …

بیشتر بخوانید »

محاسبه فاکتوریل (حلقه ∞)

برنامه ای که عدد را از ورودی خوانده و فاکتوریل آن را حساب می کند . این برنامه تا زمان خروج از برنامه از شما ورودی می گیرد (یعنی از حلقه ی بینهایت استفاده شده است). [crayon-5d80a5ab66873005601957/]

بیشتر بخوانید »

شمارش کاراکترهای وارد شده

برنامه ای که تعداد حروف جمله ای را که از وروودی می خواند را شمارش می کند. در این برنامه کاراکتر تعیین کننده انتهای جمله نقطه ( . ) است . [crayon-5d80a5ab67054779139635/] شمارش کاراکترهای وارد شده

بیشتر بخوانید »

ساختمان ها در STRUCTURE) C)

ساختمان یا structure در c در واقع همان class در زبان ++c است. با استفاده از ساختمان ها یا structure میتوانیم اطلاعات را به صورت کپسولی نگه داری کنیم . نحوه تعریف ساختمان ها یا structure : }<struct <struct-name ;<type> <element-name1> ;<type> <element-name2> ;<type> <element-name3> …… …… ;<type> <element-name n> ;{ توضیح: ابتدا واژه ی کلیدی struct را به کار برده و …

بیشتر بخوانید »

ورودی و خروجی کاراکترها

برای نوشتن یک کاراکتر در فایل ,از توابع ()putc و ()fputc استفاده می شود. عملکردهای این دو تابع یکسان است .تابع ()putc در گونه های جدید c و ()fputc در گونه های قدیمی c وجود داشته است .سرعت تابع ()putc از تابع ()fputc بیشتر است . الگوی تابع ()putc به صورت زیر است : ;(اشاره گر فایل , کاراکتر )putc برای خواندن کاراکترها از فایل ,می توان …

بیشتر بخوانید »