ساختار تصمیمswitch

ساختار تصمیم SWITCH:

از این ساختار برای تصمیم گیری های چندگانه بر اساس مقادیر مختلف یک عبارت استقاده می شود.معمولا در تمام تصمیم گیری هایی که بیش از سه انتخاب وجود داشته باشد بهتر است از ساختار switch استفاده شود.این ساختار به صورت زیر مورد استفاده قرار می گیرد: ابتدا عبارت مقابل switch به مقدار صحیح ارزیابی می شود و مقدار آن تعیین …

بیشتر بخوانید »