الگوریتم وفلوچارت

الگوریتم:

<<الگوریتم عبارت است از تعدادی دستور العمل پشت سر هم که مراحل مختلف یک برنامه را به زبان دقیق و جزئیات کافی بیان نماید و در آن ترتیب مراحل و خاتمه پذیر بودن عملیات کاملا مشخص باشد>> مثال : اگوریتم استفاده از تلفن سکه ای: شروع کنگوشی تلفن را برداریک سکه در تلفن بندازصبر کن تا صدای بوق آزاد را …

بیشتر بخوانید »