جلسه ششم

مقدار اولیه آرایه ها

اگر آرایه ای خارج از توابع تعریف شود (آرایه عمومی) ,مقدار اولیه عناصر آن صفر خواهد بود. اگر آرایه ای در داخل تابعی تعریف شود ,مقدار اولیه عناصر آن نامعلوم خواهد بود. به صورت زیر می توان به آرایه ها در هنگام تعریف آن ها مقدار اولیه داد. ;{مقادیر} = […][بعد ۲][بعد ۱]نام آرایه   نوع آرایه مثال :آرایه صحیح …

بیشتر بخوانید »

آرایه های دو بعدی در C

علاوه بر لیست ها (آرایه های یک بعدی) ,می توان آرایه های نعریف کرد که بیش از یک بعد داشته باشد .برای مثال ,جدول ضرب و ماتریس آرایه ای دو بغدی است که یک بعد آن سطر و بعد دیگر آن ستون است. در آرایه های دو بعدی ,برای دستیابی به عناصر هر آرایه ,از دو اندیس استفاده می شود …

بیشتر بخوانید »

آرایه های یک بعدی:

مقدمه: در زبان c با استفاده از متغیرها و ثوابت می توانیم داده ها را ذخیره کرده و در صورت لزوم از آن ها استفاده کنیم.در برخی موارد نیازمند ذخبره تعداد زیادی داده هستیم.نمرات و معدل دانشجویان یک کلاس ,حقوق کارمندان یک شرکت, موجودی کالاهای یک انبار و بسیاری موارد دیگر از جمله مواردی هستند که نیازمند استفاده از تعداد زیادی …

بیشتر بخوانید »