تابع رشته (string.h)

سرفایل STRING.H

این سرفایل شامل بسیاری از توابع پر کاربرد برای رشته ها می باشد. انتساب رشته ها  (strcpy  (s1 , s2 مقایسه دو رشته (strcmp (s1 , s2 الحاق دو رشته   (strcat   (s1 , s2 انتساب رشته ها انتساب رشته ها به معنی کپی کردن یک رشته در رشته دیگر است . با استفاده از عملگر = نمی توان …

بیشتر بخوانید »