جلسه هفتم

سرفایل STRING.H

این سرفایل شامل بسیاری از توابع پر کاربرد برای رشته ها می باشد. انتساب رشته ها  (strcpy  (s1 , s2 مقایسه دو رشته (strcmp (s1 , s2 الحاق دو رشته   (strcat   (s1 , s2 انتساب رشته ها انتساب رشته ها به معنی کپی کردن یک رشته در رشته دیگر است . با استفاده از عملگر = نمی توان …

بیشتر بخوانید »

رشته ها در C

مقدمه: در زبان c رشته به صورت آرایه ای از کاراکتر ها تعریف می شوند. رشته ها برای ذخیره ,بازیابی ودستکاری متن ها مورد استفاده قرار می گیرند.برای تعیین انتهای رشته از کاراکتر خاصی به نام (تهی= NULL) استفاده می شود که با ‘۰\’ مشخص می گردد.بنابراین ,آخرین کرارکتر در هر رشته برابر با ‘۰\’ می باشد.لذا اگر رشته ای به طول n تعریف کنیم …

بیشتر بخوانید »