اشاره گرها

اشاره گرها

مقدمه: آدرس هر متغیر را در حافظه , اشاره گر گویند .بایت یکی از تقسیمات حافظه است .به عبارت دیگر ,حافظه کامپیوتر ,مجموعه ای از چندین بایت است . هر بایت دارای یک شماره ردیف است .شماره ردیف هر بایت از حافظه را آدرس آن محل از حافظه گویند.متغیرها نامی برای محل های حافظه اند ولذا بایت هایی از حافظه …

بیشتر بخوانید »