توابع ها

توابع

مقدمه:دستورالعمل های نوشته شده در تابع ()main هنگام ترجمه و اجرای برنامه ها مورد استفاده قرار می گیرند.در برخی موارد به دلیل پیچیدگی و حجم بالای کد های نوشته شده ذر برنامه ها, بهتر است که کدهارا قطعه قطعه کنیم تا هر بخش از کد ها , بخشی از کل عملیات برنامه را انجام دهد.این بخش های منطقی و مستقل …

بیشتر بخوانید »