ارسال پارامتر به توابع

روش های ارسال پارامتر به توابع:

روش فراخوانی با مقدار:در روش فراخوانی با مقدار ,هنگام فراخوانی ,مقادیر آرگومان ها در پارامترها کپی می شوند و هر گونه تغییری در پارامترها ,تاثیری در آرگومان ها ندارد. روش فراخوانی با ارجاع:در روش فراخوانی با ارجاع ,آدرس آرگومان ها به پارامترها متنقل می شود.بنابر این پارامترها باید قابلیت نگه داری آدرس را داشته باشند.این بحث مربوط به اشاره گرها بوده …

بیشتر بخوانید »