متغیر ها وعملگر ها

متغیر ها در C:

متغیر، یک نام می‌باشد که می‌تواند مقدارش در طول الگوریتم تغییر کند. قوانین نامگذاری متغیرها:  حروف A-Z یا a-z (در زبان C، حروف کوچک و بزرگ با هم تفاوت دارند.) ارقام  ۰-۹ کاراکتر   _ حتما بایستی با یک حرف شروع شود.Ab   lhs3    a-b   sum    a_z     temp34 داده ها در زبان c: در زبان c شش نوع داده اصلی وجود دارد که عبارت اند از: …

بیشتر بخوانید »