سرآیندوخروجی درC

برنامه ها در c:

برنامه ها در c از مجموعه ای از دستورات و تعدادی تابع تشکیل میشوند. هرتابع برای حل بخشی از مسئله نوشته میشود و دارای نام اوست. نام گذاری برای تابع , از قانون نام گذاری برای متغیر ها تبعیت میکند. لدنه اصلی برنامه , تابعی به نام ()main است.تمامی برنامه ها دارای این تابع هستند. فایل های سرآیند: کاربردهای پر …

بیشتر بخوانید »