جلسه اول

برنامه ها در c:

برنامه ها در c از مجموعه ای از دستورات و تعدادی تابع تشکیل میشوند. هرتابع برای حل بخشی از مسئله نوشته میشود و دارای نام اوست. نام گذاری برای تابع , از قانون نام گذاری برای متغیر ها تبعیت میکند. لدنه اصلی برنامه , تابعی به نام ()main است.تمامی برنامه ها دارای این تابع هستند. فایل های سرآیند: کاربردهای پر …

بیشتر بخوانید »

متغیر ها در C:

متغیر، یک نام می‌باشد که می‌تواند مقدارش در طول الگوریتم تغییر کند. قوانین نامگذاری متغیرها:  حروف A-Z یا a-z (در زبان C، حروف کوچک و بزرگ با هم تفاوت دارند.) ارقام  ۰-۹ کاراکتر   _ حتما بایستی با یک حرف شروع شود.Ab   lhs3    a-b   sum    a_z     temp34 داده ها در زبان c: در زبان c شش نوع داده اصلی وجود دارد که عبارت اند از: …

بیشتر بخوانید »