آموزش#C

در اینجا آموزش بر نامه نویس Cقرار می گیرد

ساختمان ها در STRUCTURE) C)

ساختمان یا structure در c در واقع همان class در زبان ++c است. با استفاده از ساختمان ها یا structure میتوانیم اطلاعات را به صورت کپسولی نگه داری کنیم . نحوه تعریف ساختمان ها یا structure : }<struct <struct-name ;<type> <element-name1> ;<type> <element-name2> ;<type> <element-name3> …… …… ;<type> <element-name n> ;{ توضیح: ابتدا واژه ی کلیدی struct را به کار برده و …

بیشتر بخوانید »

ورودی و خروجی کاراکترها

برای نوشتن یک کاراکتر در فایل ,از توابع ()putc و ()fputc استفاده می شود. عملکردهای این دو تابع یکسان است .تابع ()putc در گونه های جدید c و ()fputc در گونه های قدیمی c وجود داشته است .سرعت تابع ()putc از تابع ()fputc بیشتر است . الگوی تابع ()putc به صورت زیر است : ;(اشاره گر فایل , کاراکتر )putc برای خواندن کاراکترها از فایل ,می توان …

بیشتر بخوانید »

فایل ها در زبان C

برای استفاده از فایل ها در زبان c باید به نکات زیر توجه کرد: مدیریت فایل ها در اختیار سیستم عامل می باشد پس باید از سیستم عامل اجاره استفاده از فایل را دریافت کنیم. فایل ها را ابتدا باید باز کردسپس می توان با توجه به عملیات دلخواه ,اطلاعاتی را از فایل خوانده و یا در آن نوشت.در انتها …

بیشتر بخوانید »

فایل ها در C

مقدمه: داده هایی که در برنامه های c از آن ها استفاده می کنیم ,در متغیرهای معمولی ,آرایه ها و ساختمان ها ذخیره شده و مورد پردازش قرار می گیرند. متغیرها ,آرایه ها و ساختمان ها روی حافظه RAM قرار می گیرند ,لذا پس از قطع جریان برق (و خاموش شدن کامپیوتر) و یا خروج از برنامه ,داده هایی که در …

بیشتر بخوانید »

لیست پیوندی

در زبان برنامه نویسی c , ما ۲ نوع لیست پیوندی داریم.۱) یک پیوندی ۲) دو پیوندی یا حلقوی . ما فقط لیست پیوندی یک پیوندی را مورد بررسی قرار می دهیم. لیست پیوندی شامل تعدادی گره یا node است که هر گره به طور کلی به دو قسمت تقسیم میشوند. بخشی شامل اطلاعاتی که ما میخواهیم نگه داری کنیم و بخشی …

بیشتر بخوانید »

اشاره گرها و آرایه ها

اشاره گرها حاوی آدرس اند و اسم آرایه نیز یک آدرس است. اسم آرایه اولین عنصر آرایه را مشخص می کند. اسم آرایه ,آدرس اولین محلی را که عناصر آرایه از آنجا به بعد در حافظه ذخیره می شوند ,نگه داری می کند. اسم آرایه یک اشاره گر است مثال: آرایه های پویا مشکل آرایه های ایستا در هنگام اجرای …

بیشتر بخوانید »

اشاره گرها

مقدمه: آدرس هر متغیر را در حافظه , اشاره گر گویند .بایت یکی از تقسیمات حافظه است .به عبارت دیگر ,حافظه کامپیوتر ,مجموعه ای از چندین بایت است . هر بایت دارای یک شماره ردیف است .شماره ردیف هر بایت از حافظه را آدرس آن محل از حافظه گویند.متغیرها نامی برای محل های حافظه اند ولذا بایت هایی از حافظه …

بیشتر بخوانید »

سرفایل STRING.H

این سرفایل شامل بسیاری از توابع پر کاربرد برای رشته ها می باشد. انتساب رشته ها  (strcpy  (s1 , s2 مقایسه دو رشته (strcmp (s1 , s2 الحاق دو رشته   (strcat   (s1 , s2 انتساب رشته ها انتساب رشته ها به معنی کپی کردن یک رشته در رشته دیگر است . با استفاده از عملگر = نمی توان …

بیشتر بخوانید »