تبدیل زمان به ثانیه

تبدیل زمان به ثانیه

تبدیل زمان به ثانیه تبدیل زمان به ثانیه برنامه ای که با استفاده از تابعی زمانی را بر حسب ساعت,دقیقه و ثانیه خوانده وسپس زمان را بر حسب ثانیه چاپ می کند. توضیح:در این برنامه تابع هیچ مقداری بر نمی گرداند. [crayon-5dee1ceece4e1661065108/] تبدیل زمان به ثانیه آموزش برنامه نویسی کردستان

بیشتر بخوانید »