تبدیل حروف کوچک به بزرگ

تبدیل حروف کوچک به بزرگ

تبدیل حروف کوچک به بزرگ برنامه ای که کاراکتری را از ورودی خوانده و به تابعی ارسال می کند.این تابع کاراکتر را بررسی کرده ,چنانچه از حروف کوچک بود آن را به حرف بزرگ تبدیل کند. [crayon-5de9694a47cc9985309511/] آموزش برنامه نویسی کردستان

بیشتر بخوانید »