تشخیص اعداد زوج از فرد

تشخیص اعداد زوج فرد

تشخیص اعداد زوج فرد برنامه ای که تعدادی عدد را از ورودی گرفته و زوج و فرد بودنش را مشخص می کند. برای پایان دادن به حلقه از عدد ۰ استفاده شده است. تشخیص اعداد زوج فرد [crayon-5d5e6f51b52b2435289873/]

بیشتر بخوانید »