ساختارهای شرطی

تشخیص اعداد زوج فرد

تشخیص اعداد زوج فرد برنامه ای که تعدادی عدد را از ورودی گرفته و زوج و فرد بودنش را مشخص می کند. برای پایان دادن به حلقه از عدد ۰ استفاده شده است. تشخیص اعداد زوج فرد [crayon-5d59f32ef3199178422603/]

بیشتر بخوانید »