چاپ برعکس اعداد یک آرایه

چاپ برعکس اعداد یک آرایه

چاپ برعکس اعداد یک آرایه آموزش #C برنامه ای که ۵ عدد را از ورودی گرفته و از عدد آخر در آرایه ی دیگری ریخته و چاپ می کند. [crayon-5d5dd2ba6649c782258394/] برنامه نویسی کردستان دانشجو یار

بیشتر بخوانید »