ریختن معدل در آرایه

ریختن معدل در آرایه

ریختن معدل در آرایه برنامه ای که معدل ۵ دانشجو را از ورودی گرفته در آرایه ای قرار می دهد و بیشترین معدل و محل وجود آن را در خروجی چاپ می کند. [crayon-5d5ce149e79cf587738607/] بر نامه نویسی کردستان دانشجو یار

بیشتر بخوانید »