مجموع مربعات اعداد

مجموع مربعات اعداد

برنامه ای که تعدادی عدد را خوانده و مجموع مربعات آنها را محاسبه می کند و به همراه تعداد اعداد به خروجی میبرد. x: عدد خوانده شده sum : مجموع مربعات n : تعداد اعدادی که خوانده شده ans : پاسخ کاربر به سوال برنامه برای دانلود سورس کد روی دکمه دانلود فایل کلیک نمایید

بیشتر بخوانید »