شمارش کاراکترهای وارد شده

شمارش کاراکترهای وارد شده

برنامه ای که تعداد حروف جمله ای را که از وروودی می خواند را شمارش می کند. در این برنامه کاراکتر تعیین کننده انتهای جمله نقطه ( . ) است . [crayon-5de9f2800ab78816141210/] شمارش کاراکترهای وارد شده

بیشتر بخوانید »