برنامه نویسی ویندوز

در اینجا اموزش بر نامه نویسی ویندوز قرار می گیرد

تکرار بیشترین عدد وارده

 تکرار بیشترین عدد وارده تکرار بیشترین عدد وارده برنامه ای که معدل ۱۰ دانشجو را گرفته و معدلی که بیشترین بار تکرار شده و دفعات تکرار آن را چاپ می کند. k :ثابتی به طول ۱۰ برای آرایه max_count : بیشترین تکرار max_value : معدلی که بیشترین تکرار را دارد current_value : معدل مورد بررسی current_count : تعداد تکرار معدل …

بیشتر بخوانید »

ریختن معدل در آرایه

ریختن معدل در آرایه برنامه ای که معدل ۵ دانشجو را از ورودی گرفته در آرایه ای قرار می دهد و بیشترین معدل و محل وجود آن را در خروجی چاپ می کند. [crayon-5e1fc87b01883207934228/] بر نامه نویسی کردستان دانشجو یار

بیشتر بخوانید »

چاپ برعکس اعداد یک آرایه

چاپ برعکس اعداد یک آرایه آموزش #C برنامه ای که ۵ عدد را از ورودی گرفته و از عدد آخر در آرایه ی دیگری ریخته و چاپ می کند. [crayon-5e1fc87b01b1b013360409/] برنامه نویسی کردستان دانشجو یار

بیشتر بخوانید »

چاپ و شمارش اعداد ±

برنامه ای که تعداد ۱۰ عدد صحیح را از ورودی می خواند و ابتدا اعداد منفی و سپس اعداد مثبت را به خروجی میبرد .تعداد اعداد مثبت و منفی را نیز مشخص می کند. n :ثابتی به طول ۱۰ arr :آرایه ای به طول n c1 :تعداد اعداد منفی c2 :تعداد اعداد مثبت i :شمارنده حلقه تکرار [crayon-5e1fc87b01d7c531548278/] چاپ و …

بیشتر بخوانید »

محاسبه فاکتوریل با تابع بازگشتی

محاسبه فاکتوریل با تابع بازگشتی تابعی ای که عددی از ورودی خوانده به کمک تابع بازگشتی فاکتوریل آن را محاسبه می کند. [crayon-5e1fc87b02554456437436/] آموزش بر نامه نویسی کردستان

بیشتر بخوانید »

تبدیل حروف کوچک به بزرگ

تبدیل حروف کوچک به بزرگ برنامه ای که کاراکتری را از ورودی خوانده و به تابعی ارسال می کند.این تابع کاراکتر را بررسی کرده ,چنانچه از حروف کوچک بود آن را به حرف بزرگ تبدیل کند. [crayon-5e1fc87b02d1a860977992/] آموزش برنامه نویسی کردستان

بیشتر بخوانید »

تبدیل زمان به ثانیه

تبدیل زمان به ثانیه تبدیل زمان به ثانیه برنامه ای که با استفاده از تابعی زمانی را بر حسب ساعت,دقیقه و ثانیه خوانده وسپس زمان را بر حسب ثانیه چاپ می کند. توضیح:در این برنامه تابع هیچ مقداری بر نمی گرداند. [crayon-5e1fc87b030f1737020930/] تبدیل زمان به ثانیه آموزش برنامه نویسی کردستان

بیشتر بخوانید »

منوهای دایره ای با CSS

سورس منوهای دایره ای با CSS در این پست یکی دیگر از منوهای زیبا CSS را قرار دادیم. منوها یکی از مراحل اصلی طراحی وب میشود که هر چقدر زیباتر باشند وب و اپلیکشن ما حرفه ای تر بنظر می آید. در زیر یکسری از سورس منوهای دایره ای با CSS را قرار دادیم . این منوها به علت زیبایی و پویا بودن و …

بیشتر بخوانید »