قواعد دستوری Jquery

قواعد دستوری جیکوئری ( Jquery )

قواعد دستوری Jquery با قواعد دستوری جیکوئری شما میتوانید  عناصر HTML را انتخاب کنید و عملیات مورد نظر خود را بر روی آنها انجام  دهید. ساختار اصلی یک دستور جیکوئری :  [crayon-5dee05ce018ef677971514/] $ : برای دسترسی به جیکوئری  به کار میرود. selector : برای جستجوی عناصر HTML  به کار میرود. action() : عملی را که که بر روی عنصر بایستی  انجام شود مشخص میکند. این مثال المنت جاری …

بیشتر بخوانید »