رویداد mouseup در jQuery

رویداد mouseup در jQuery

رویداد mouseup در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد mouseup را  در طراحی سایت شرح میدهیم.  رویداد mouseup زمانی اتفاق می افتد که دکمه فشرده شده موس را بر روی عنصر مورد نظر ، رها دهید . رویداد mouseup می تواند دو کار را انجام دهد : ۱ – باعث رخ دادن رویداد mouseup برای عنصر مورد نظر می شود . شکل استفاده از این حالت …

بیشتر بخوانید »