رویداد mouseleave در jQuery

رویداد mouseleave در jQuery

رویداد mouseleave در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد mouseleave را  در طراحی سایت شرح میدهیم. رویداد mouseleave زمانی اتفاق می افتد که  اشاره گر ماوس محتوای تگ html ترک می کند .شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است : [crayon-5d5ab36fe5ea3347733542/] مثال زیر کاربرد رویداد mouseleave را نشان میدهد. [crayon-5d5ab36fe5eb0403299868/] رویداد mouseleave در jQuery

بیشتر بخوانید »