رویداد mouseenter در jQuery

رویداد mouseenter در jQuery

رویداد mouseenter در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد mouseenter را  در طراحی سایت شرح میدهیم. رویداد mouseenter زمانی اتفاق می افتد که اشاره گر ماوس وارد محتوای تگ html می شود. شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است : [crayon-5d60c58857fa7230600149/] مثال زیر کاربرد رویداد mouseenter را نشان میدهد. [crayon-5d60c58857fae421955019/] وقتی که اشاره گر ماوس وارد محتوای تگ html می شود.

بیشتر بخوانید »