رویداد ( ) click در jQuery

رویداد click در jQuery

رویداد click در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد click را در طراحی سایت  شرح میدهیم.  رویداد click زمانی اتفاق می افتد که کاربر بر روی عنصر مورد نظر کلیک نماید . با این رویداد برای مثال می توان کدی طراحی کرد که در هنگام کلیک کاربر بر روی یک عنصر رنگ پس زمینه آن عوض شده و یا عنصر مخفی شود .شکل کلی …

بیشتر بخوانید »