رویداد ( ) dblclick در jQuery

رویداد ( ) dblclick در jQuery

رویداد dblclick در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد dblclick را در طراحی سایت  شرح میدهیم. رویداد dblclick زمانی اتفاق می افتد که کاربر بر روی عنصر مورد نظر دابل کلیک نماید . با رویداد dblclick برای مثال می توان کدی طراحی کرد که در هنگام دابل کلیک کاربر بر روی یک عنصر رنگ پس زمینه آن عوض شده و یا عنصر مخفی شود .شکل کلی …

بیشتر بخوانید »