رویداد های جی کوئری

رویداد mouseup در jQuery

رویداد mouseup در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد mouseup را  در طراحی سایت شرح میدهیم.  رویداد mouseup زمانی اتفاق می افتد که دکمه فشرده شده موس را بر روی عنصر مورد نظر ، رها دهید . رویداد mouseup می تواند دو کار را انجام دهد : ۱ – باعث رخ دادن رویداد mouseup برای عنصر مورد نظر می شود . شکل استفاده از این حالت …

بیشتر بخوانید »

رویداد mousedown در jQuery

رویداد mousedown در jQuery  در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد mousedown را در طراحی سایت  شرح میدهیم. رویداد mousedown زمانی اتفاق می افتد که دکمه سمت چپ موس را بر روی عنصر مورد نظر فشار دهید . رویداد mousedown می تواند دو کار را انجام دهد : ۱- باعث رخ دادن رویداد mousedown برای عنصر مورد نظر می شود . شکل استفاده از این حالت به صورت …

بیشتر بخوانید »

رویداد mouseleave در jQuery

رویداد mouseleave در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد mouseleave را  در طراحی سایت شرح میدهیم. رویداد mouseleave زمانی اتفاق می افتد که  اشاره گر ماوس محتوای تگ html ترک می کند .شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است : [crayon-5d5d3f0f1156b973328726/] مثال زیر کاربرد رویداد mouseleave را نشان میدهد. [crayon-5d5d3f0f11577645074646/] رویداد mouseleave در jQuery

بیشتر بخوانید »

رویداد mouseenter در jQuery

رویداد mouseenter در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد mouseenter را  در طراحی سایت شرح میدهیم. رویداد mouseenter زمانی اتفاق می افتد که اشاره گر ماوس وارد محتوای تگ html می شود. شکل کلی استفاده از این متد به شرح زیر است : [crayon-5d5d3f0f11b3c866193576/] مثال زیر کاربرد رویداد mouseenter را نشان میدهد. [crayon-5d5d3f0f11b49182681058/] وقتی که اشاره گر ماوس وارد محتوای تگ html می شود.

بیشتر بخوانید »

رویداد ( ) dblclick در jQuery

رویداد dblclick در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد dblclick را در طراحی سایت  شرح میدهیم. رویداد dblclick زمانی اتفاق می افتد که کاربر بر روی عنصر مورد نظر دابل کلیک نماید . با رویداد dblclick برای مثال می توان کدی طراحی کرد که در هنگام دابل کلیک کاربر بر روی یک عنصر رنگ پس زمینه آن عوض شده و یا عنصر مخفی شود .شکل کلی …

بیشتر بخوانید »

رویداد click در jQuery

رویداد click در jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد click را در طراحی سایت  شرح میدهیم.  رویداد click زمانی اتفاق می افتد که کاربر بر روی عنصر مورد نظر کلیک نماید . با این رویداد برای مثال می توان کدی طراحی کرد که در هنگام کلیک کاربر بر روی یک عنصر رنگ پس زمینه آن عوض شده و یا عنصر مخفی شود .شکل کلی …

بیشتر بخوانید »

رویداد ( ) ready در jQuery

jQuery در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد ready را  در طراحی سایت شرح میدهیم.  رویداد ( ) ready در یک صفحه وب زمانی اتفاق می افتد که شی DOM به طور کامل لود شده و همچنین صفحه نیز به طور کامل لود شده باشد ( حتی تصاویر آن ) .  به دلیل اینکه رویداد ( ) ready پس از لود شدن کامل صفحه اتفاق می افتد ، …

بیشتر بخوانید »