آموزش عناصر در HTML

آموزش عناصر در HTML

آموزش عناصر در HTML یک عنصر HTML توسط یک برچسب شروع کننده تعریف می شود. اگر عنصر دارای محتوای دیگری باشد، با یک برچسب بسته کننده تمام می شود در حالیکه جلوی نام عنصر یک عالمت اسلش قرار گرفته است که می توانید در جدول زیر برخی ازاین برچسب ها را مشاهده کنید End Tag Content Start Tag <p/> این …

بیشتر بخوانید »