داکیومنت پایه ی HTML

داکیومنت پایه ی HTML

داکیومنت پایه ی HTML به ساده ترین شکل خود، در زیر مثالی را از یک داکیومنت HTML مشاهده می کنید [crayon-5dedfaa2c0bb4506771136/] برای چک کردن نتیجه این کد HTML هم می توانید با استفاده از ویرایشگر مورد عالقه ی خود، آن را در یک فایل HTML و با نام htm.test ذخیره کنید. در انتها آن را با استفاده از یک مرورگر …

بیشتر بخوانید »