برچسب های پایه ای در HTML

برچسب های پایه ای در HTML

برچسب های پایه ای در HTML برچسب های تیتر هر داکیومنت با یک تیتر آغاز می شود. شما می توانید از اندازه های مختلف برای تیترهای خود استفاده کنید. HTML دارای شش سطح می باشد که از <h1>،<h2>،<h3>،<h4>،<h5> و <h6> عناصر استفاده می کند. در هنگام نمایش هر تیتر مرور گر یک خط قبل و یک خط بعد از تیتر …

بیشتر بخوانید »