خط خارجی در css

خط خارجی در css

outline css (خط خارجی در css) در قسمت قبل با padding در css آشنا شدید. در این قسمت با الگو یا خط خارجی در css آشنا می شوید. outline cssدر واقع در بیرون از border عنصر شکل می گیرد و استایل های مختلفی را می توانیم به عناصر بدهیم. استایل های outline (مانند سبک های border است) : [crayon-5d537df42ebbd297962392/] dotted : نقطه چینdashed: خط چینsolid : خط ثابتdouble …

بیشتر بخوانید »