آموزش های CSS

متن ها در css

متن ها در css در قسمت قبل با خط خارجی یا outline css آشنا شدیم . در این قسمت کار با متن ها در css و نحوه تغییر استایل و سبک های متن را آموزش خواهیم داد. تغییر رنگ متن : [crayon-5de99ed7ed616717817317/] ترازبندی متن با خاصیت text-align : [crayon-5de99ed7ed61d238149728/] مشخص می کنیم که متن در وسط ، چپ یا راست بلاک تراز گردد. اگر بخواهیم طول …

بیشتر بخوانید »

خط خارجی در css

outline css (خط خارجی در css) در قسمت قبل با padding در css آشنا شدید. در این قسمت با الگو یا خط خارجی در css آشنا می شوید. outline cssدر واقع در بیرون از border عنصر شکل می گیرد و استایل های مختلفی را می توانیم به عناصر بدهیم. استایل های outline (مانند سبک های border است) : [crayon-5de99ed7edfbf859212531/] dotted : نقطه چینdashed: خط چینsolid : خط ثابتdouble …

بیشتر بخوانید »

padding در css

در قسمت قبل با Margin در css آشنا شدید. در این قسمت padding در css را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد.padding در واقع فاصله محتوا در درون بلاک را نسبت به چهار جهت مشخص می کند . مثال padding برای تگ پاراگراف : [crayon-5de99ed7ee2c1524916445/] متن پاراگراف نسبت به چهار جهت بالا ، پایین ،چپ و راست در درون خود بلاک پاراگراف فاصله می گیرد. و یا اینکه می توانیم به …

بیشتر بخوانید »

تنظیم لبه ها با CSS Margins

تنظیم لبه ها با CSS Margins در قسمت قبل با borderها در css آشنا شدیم . در این قسمت تنظیم لبه های یک عنصر و فاصله این لبه ها را نسبت به بالا ، پایین ، چپ و راست را با خاصیت margin توضیح خواهیم داد. خاصیت های margin زیر را برای تگ div ببینید. [crayon-5de99ed7ee59b145465394/] نسبت به عنصر بالای خود ۱۰px و نسبت به عنصر …

بیشتر بخوانید »

خواص Border در css

خواص Border در css خواص Border در قسمت قبل به خاصیت های پس زمینه در css پرداختیم .در این قسمت Borderها و خواص آن را آموزش خواهیم داد .به نوار مرزی یک عنصر border گفته می شود . خاصیت های border به شما اجازه تعیین سبک یا الگو border و رنگ یا عرض آن را می دهد. Border Style : این خاصیت مشخص می کند که …

بیشتر بخوانید »

خواص پس زمینه css

خواص پس زمینه css در قسمت قبل کار با css و نحوه اضافه کردن آن به صفحات آشنا شدیم. در این قسمت خواص پس زمینه css و تغییر افکت های پس زمینه را برای عناصر صفحه وب توضیح خواهیم داد. خواص پس زمینه css دارای موارد زیر هستند : background-color : رنگ پس زمینه background-image : تصویر پس زمینه background-repeat : تکرار پس زمینه …

بیشتر بخوانید »

کار با css و نحوه اضافه کردن آن به صفحات وب

کار با css در قسمت قبلی به معرفی css پرداختیم . در این قسمت نحوه کار با css و همچنین اضافه کردن آن به صفحات وب را آموزش خواهیم داد. کد css زیر را ببینید : [crayon-5de99ed7eeff4866738364/] ابتدا انتخابگر یا selector تعیین می شود که می تواند یکی از تگ ها ، id یا یک کلاس باشد. در داخل بدنه آن نیز خاصیت ها را تعریف می کنیم . در قسمت اول  به تگ …

بیشتر بخوانید »

معرفی css

معرفی css css مخفف Cascading Style Sheets (شیوه نامه های آبشاری) است . با css یکسری الگوها را تعریف می کنیم و از آن در طراحی خود بهره می بریم . برای مثال یک الگو یا سبک تعریف می کنیم و از آن بارها در طراحی خود استفاده می کنیم. این الگو می تواند یک الگوی متن ، الگو فونت …

بیشتر بخوانید »