متغیر ها در C:


متغیر، یک نام می‌باشد که می‌تواند مقدارش در طول الگوریتم تغییر کند.

قوانین نامگذاری متغیرها:

 •  حروف A-Z یا a-z (در زبان C، حروف کوچک و بزرگ با هم تفاوت دارند.)
 •  ارقام  ۰-۹
 •  کاراکتر   _
 •  حتما بایستی با یک حرف شروع شود.Ab   lhs3    a-b   sum    a_z     temp34

داده ها در زبان c:

در زبان c شش نوع داده اصلی وجود دارد که عبارت اند از:

char: برای داده های کاراکتری

int: برای اعداد صحیح

float: برای اعداد اعشاری

double:برای اعداد اعشاری بزرگ تر float

void: هیچ مقداری نمیگیرد

bool: برای ذخیره مقادیر منطقی (درستی یا نادرستی)

عملگرهای محاسباتی در c:

عملگرهای رابطه ای در c:

عملگرهای منطقی در c:

تقدم عملگرها در c:

 1. ()
 2. !   ++  —
 3. *  /  %
 4. +  –
 5. <  <=  >  >=
 6. ==  !=
 7. &&
 8. ||
 9. ?
 10. =  +=  -=  *=  /=  %=

عملگر های & و * :

متغیرها نامی برای کلمات حافظه اند و کلمات حافظه نیز دارای شماره و ردیف هستند که به آن ها آدرس می گوئیم.با استفاده از عملگر & به آدرس متغیرها دسترسی پیدا میکنیم.عملگر * نیز برای دسترسی غیر مستقیم به حافظه مورد استفاده قرار می گیرند.

P=&X آدرس X در P قرار می گیرد.

P=5* جایی که آدرس آن در P است (همان X ) , برابر با ۵ میشود.

m=*P محتویات جایی که آدرسش در P است(۵) در m قرار می گیرد.

عملگر ؟ :

; <عبارت۲> : <عبارت ۱> ؟ <شرط >=متغیر

ابتدا شرط مورد بررسی قرار میگیرد:

اگر ارزش آن درست باشد عبارت ۱ برای انتساب مورد استفاده قرار میگیرد.

اگر ارزش آن نادرست باشد عبارت ۲ برای انتساب مورد استفاده قرار میگیرد.

مثال:

int x , y ;

x = 5 ;

y = x > 5 ? x ∗ ۲ : x ∗ ۵ ;

عملگر کاما , :

برای انجام چند عمل در یک دستور به کار میرود و روش استفاده از آن بدین ترتیب است.

; ( < عبارت ۲ > , < عبارت ۱ >) = متغیر

معمولا عبارت ۱ به نحوی با عبارت ۲ در ارتباط است . بعد از اینکه ارزیابی و اجرای عبارت ۱ به پایان رسید عبارت ۲ میتواند از نتیجه آن استفاده کند.

مثال:

int x , y ;

y = ( x = 2 , x * 4 / 2);

عملگر sizeof : 

عملگر زمان ترجمه است .این عملگر میتواند طول یک متغیر یا نوع داده را بر حسب بایت تعیین کند. به دو روش زیر بکار برده میشود و هنگامی که موع داده مورد استفاده قرار میگیرد باید داخل پرانتز قرار بگیرد.

; متغیر sizeof

; (نوع داده) sizeof

مثال:

int x , y , m ;

x = sizeof y ;

m = sizeof (float);

عملگر پرانتز () :

پرانتز ها عملگرهایی هستند که تقدم عملگرهای داخل خود را بالا میبرند.

چاپ مطلب

درباره‌ی داوودمحمدنیا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *