برچسب های HTML

همانطور که قبال گفته شد HTML یک زبان نشانه گذاری است و برای طراحی محتوا از برچسب های مختلفی استفاده می کند. این برچسب ها در داخل عالمت >< قرار گرفته اند، به این شکل > نام برچسب >. به جز تعداد کمی از برچسب ها، بسیاری از آنها برچسب متناظر بستن را نیز دارند

این برچسب نوع داکیومنت و ورژن HTML را تعریف می کند <…DOCTYPE !>
ین برچسب داکیومنت کامل HTML را احاطه می کند و اساسا شامل تیتر
داکیومنت می شود که توسط <head/><head>نمایش داده می شود وبدنه داکیومنت نیز به وسیله برچسب های<body> <body/> نمایش داده می شوند
<html>

برای یادگیری HTML الزم است برچسب های مختلفی را مطالعه کنید و درک کنید که در هنگام طراحی یک داکیومنت متنی چگونه رفتار می کنند. یادگیری HTML ساده است چرا که یوزرها باید مورد استفاده ی برچسب های مختلف را برای طراحی متن و یا تصاویر و ایجاد یک صفحه وب زیباتر یاد بگیرند. وب جهانی Consortium) W3C (پیشنهاد می دهد که در شروع با HTML برچسب ها را با حروف کوچک به کار ببرید.

زیکو

برنامه نویسی کردستان

چاپ مطلب

درباره‌ی داوودمحمدنیا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *